– Fii simplu şi smerit!

6773493-mdPoartă-te sincer, cu dragoste, întru simplitatea inimii, fără făţărnicie, cu orice om, fără a părtini – poartă-te cum ai dori să se poarte cu tine ceilalţi. Să nutreşti deosebită dragoste şi evlavie faţă de sfinţii bineplăcuţi ai lui Dumnezeu, să te rogi lor. Va da Dumnezeu şi îi vei vedea faţă către faţă în veacul ce va să fie, vei vedea lumina şi slava lor, de care i-a învrednicit pe ei Dumnezeu, şi te vei încredinţa că nu degeaba i-ai cinstit şi i-ai chemat aici, pe pământ, fiind în trup şi aflându-te în Biserica lui Dumnezeu, din care şi ei fac parte deopotrivă cu tine, ca mădulare ale singurului Trup al lui Hristos, căruia El îi este Cap.

 

Sfântul Ioan de Kronstadt

Publicitate

– Învierea tuturor oamenilor

1293774-mdSlavă neasemuitului praznic al învierii lui Hristos din morţi şi triumfului învierii! Slavă învierii de obşte ce va să fie a oamenilor: nimeni dintre necredincioşi – nici un ateu, nici un Lev Tolstoi – să nu întunece slava acestei întâmplări care priveşte întreaga lume! O slavă de netăgă­duit o acoperă, şi Biserica după vred­nicie o prăznuieşte: ea este una în toată lumea. în chip sărman, sărăcă­cios, fără viaţă este prăznuită învie­rea lui Hristos la catolici şi la rascol­nicii noştri, pentru că Pastile lor sunt mincinoase, sunt făcătură, nu-s de la Duhul Sfânt.

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Ultimele Însemnări)

– Aşteptaţi cumplita îm­plinire a celor din urmă cuvinte

lrg-1333-07-ioan_4
Sfântul Ioan Botezătorul

Îl iubesc pe marele Inainte-Mergător şi Botezător al Domnului, Ioan, pentru propovăduirea blândă, însă ameninţătoare şi hotărâtă, pe care a ţinut-o fariseilor şi saduchei-lor: a Cărui lopată este în mâna Lui, şi va curaţi aria Sa, şi va aduna grâul în jitniţa Sa, iar plevele le va arde cu focul nestins (Mt. 3,12).

Citiţi sau ascultaţi mai des aceste cuvinte ameninţătoa­re ale Domnului şi pocăiţi-vă, farisei şi saduchei ai vremii noastre şi toţi intelectualii şi cei ce nu ştiţi Legea lui Dumnezeu. Aşteptaţi cumplita îm­plinire a celor din urmă cuvinte, iar toţi cei ce vă nevoiţi – aşteptaţi ferici­ta făgăduinţă a Domnului. Amin.

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Ultimile însemnări)

– Dar oare eşti pregătit pentru moarte?

27888Uneori, când amărăciunea îţi cuprinde sufletul, ajungi să-ţi doreşti moartea. Să mori e lesne şi nici nu trebuie să aştepţi prea multă vreme. Dar oare eşti pregătit pentru moarte? Fiindcă nu se poate să nu ştii că după ce vei muri vei fi supus judecăţii, după cum ţi-ai trăit viaţa (Evrei 9, 27). Nu eşti pregătit de moarte şi, dacă ar fi să mori acum, a-i începe să tremuri din toate mădularele.

Nu-ţi bate gura degeaba, nu mai spune „mai bine ar fi să mor”, mai curând spune: „cum să mă pregătesc creştineşte de moarte, cu credinţă, cu fapte bune, îndurând cu inimă uşoară toate necazurile şi amărăciunile ce se vor abate asupra mea, ca să pot primi moartea fără frică, neînfruntat, cu pace, nu ca pe o teribilă lege a firii, ci ca pe o părintească chemare a părintelui ceresc Cel fără de moarte în împărăţia cea fără de sfârşit, făcută unui sfânt, unui fericit?” Adu-ţi aminte de acel bătrân care ducea în spate o povară grea şi care, nemaivoind să trăiască, a chemat moar­tea. Aceasta, ascultându-1, i-a ieşit în cale, dar bătrânul, speriindu-se, nu şi-a mai dorit moartea, preferând să-şi poarte mai departe povara cea grea.

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Viaţa mea în Hristos)