– Cu cât faci mai mult păcatul cu atât slăbeşti în voinţa de a face binele

16335
Doar Dumnezeu ne poate da putere să facem binele, prin iertarea păcatelor în faţa preotului.

Pe măsură ce sunt repetate pă­catele, ia naştere deprinderea cu ele; pe măsură ce sunt repetate pă­catele, voinţa de a face binele slăbeş­te tot mai mult, iar voinţa de a face răul se întăreşte – aşa încât devine greu să te mai împotriveşti păcatului. Trebuie să ne învăţăm cu fiecare vir­tute în aşa fel ca ea să se facă în om ca o însuşire firească.

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Ultimile însemnări)

Publicitate

– Să nu iubeşti darurile mai mult decât pe Dăruitor

31328
Sursa: http://www.orthphoto.net

Să nu iubeşti darurile mai mult  decât pe Dăruitor, să nu iubeşti hrana stricăcioasă mai mult decât pe cea nestricăcioasă, care este preacu­ratul Trup şi Sânge al lui Hristos, pentru că unii îşi iubesc delicatesele mai mult decât iubesc această hrană cerească, nestricăcioasă şi de viaţă făcătoare.

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Ultimile însemnări)

– Poţi renunţa la toate pentru Hristos?

356821Cele ce îmi erau mie câştig, acestea le-am socotit pentru Hristos pa­gubă (Filip. 3, 8). O, înaltă, cerească filosofie creştinească a cerescului Pavel! Toate cele pământeşti – frumu­seţea pământească, bogăţia cea stricăcioasă, dulceaţa mâncării şi bău­turii, frumuseţea hainelor, aurul şi argintul -, toate înşelările pămân­teşti, care amăgesc privirea şi simţu­rile, să le socoteşti drept gunoi, ca să îl dobândeşti pe Hristos. Pentru că nu se poate să îl ai în inimă pe Hris­tos dacă inima este prinsă cu împătimirea de cele pământeşti. Iată filosofia cerească! Urmeaz-o!

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Ultimile însemnări)