– Voia păcătoasă de la tinereţe rămâne până la bătrâneţe

Voia păcătoasă primită la tine­reţe, din înţelegere greşită, din lipsă de prevedere şi din obişnuinţa cea rea, rămâne în suflet şi în mădu­larele trupeşti până la anii maturită­ţii, iar uneori până la bătrâneţe şi în­deobşte toată viaţa. Adu-ţi aminte şi fereşte-te!

(Sfântul Ioan de Kronstadt)