– Suntem oare răspunzători pentru răstignirea Domnului Hristos?

lrg-6634-icoane_rastignirea_domnului_3ninfios_01_Este răspunzătoare omenirea pentru acest înfricoşător ceas al nouălea, în care Răscumpărătorul nostru Şi-a dat duhul ? Este răspun­zător, este răspunzător fiecare suflet, căci pentru fiecare suflet a pătimit şi a murit Domnul, pentru fiecare su­flet a fost plătit acest preţ nesfârşit de scump.

Suntem datori să trăim nu pentru noi înşine, ci pentru Cel ce a murit pentru noi şi a înviat. Iată răs­punderea noastră, iată îndatorirea noastră faţă de Dumnezeu-Omul, Care a murit pentru noi pe cruce. Iar întrucât El a murit şi pentru tine, şi tu eşti dator să te pocăieşti totdeauna fără făţărnicie, căci şi pentru păcatele tale a pătimit Mielul lui Dumnezeu.

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Ultimile însemnări)