– Poţi renunţa la toate pentru Hristos?

356821Cele ce îmi erau mie câştig, acestea le-am socotit pentru Hristos pa­gubă (Filip. 3, 8). O, înaltă, cerească filosofie creştinească a cerescului Pavel! Toate cele pământeşti – frumu­seţea pământească, bogăţia cea stricăcioasă, dulceaţa mâncării şi bău­turii, frumuseţea hainelor, aurul şi argintul -, toate înşelările pămân­teşti, care amăgesc privirea şi simţu­rile, să le socoteşti drept gunoi, ca să îl dobândeşti pe Hristos. Pentru că nu se poate să îl ai în inimă pe Hris­tos dacă inima este prinsă cu împătimirea de cele pământeşti. Iată filosofia cerească! Urmeaz-o!

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Ultimile însemnări)

Publicitate