– Lumina tinde către Lumină, viaţa către Viaţă…

sf_xenia
Sfânta Xenia din Petersburg

Lăuda-se-vor cuvioşii întru slavă, şi se vor bucura întru aşternuturile lor (Ps. 149, 5). Să ne amintim viaţa cuvioasei Xenia: părăsirea casei părinteşti, nepăsarea faţă de bogăţie şi vază şi logodnic; dragostea ei în­flăcărată pentru Hristos; postul, ru­găciunea, istovirea trupului, grija pentru mântuirea sufletelor fecioare­lor.

De unde asemenea năzuinţă că­tre Dumnezeu în sufletele credin­cioase şi evlavioase? Din aceea că cine se aseamănă se adună: sufletul, care a fost zidit după chipul şi ase­mănarea lui Dumnezeu, năzuieşte către Cel cu care se aseamănă, chipul năzuieşte spre Chipul dintâi, lumina – către Lumină, viaţa – către Viaţă, puterea bună – către Puterea bună, înţelegerea – către Izvorul înţelepciu­nii.

Iar oamenii necredincioşi şi ne­rozi, păcătoşi şi răi, năzuiesc şi ei că­tre cel cu care se asemănă: năzuiesc către diavolul cel rău şi viclean, răul năzuieşte către rău, întunericul – către întuneric, necurăţia – către necurăţie, puterea rea – către puterea rea. Oame­nii dormitează asemenea fecioarelor nebune – necredincioşi sau credincioşi fără fapte bune, fără milă faţă de aproapele. Cu toată credinţa lor, fe­cioarele nebune nu aveau fapte bune, şi de aceea au fost osândite. O, cât de mulţi dintre creştini vor fi osândiţi!

Publicitate