Cultul Bisericii Ortodoxe

Întreaga economie dumnezeiască a mântuirii noastre, întreaga istorie a Vechiului Testament, întreg cultul divin, înfăţişează şi dezvoltă acel adevăr, potrivit căruia omul este creatură preaiubită a lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, pentru care a fost creată lumea, pentru care Fiul lui Dumnezeu a pogorât pe pământ de pe tronul slavei Sale, luând chip de om, sufelt şi trup şi făcând nenumărate şi uimitoare minuni, pentru care a revărsat din belşug râurile înţelepciunii Sale dumnezeieşti, ale luminii şi bunătăţii Sale, în dumnezeieştile Sale învăţături – pentru a cărui răscumpărare de căderea în păcat şi de chinuri veşnice a pătimit şi a murit în chipul cel mai crunt. Minunată este dragostea, minunată milostivirea şi îndelung-răbdarea, minunate faptele Domnului în legătură cu neamul omenesc. Şi toată aceasta economie, întreaga istorie a Vechiului şi Noului Testament şi întreaga istorie a Bisericii (cu lupta ei împotriva prigonitorilor şi ereticilor) e închipuită în ciclul anual şi al celor şapte laude (adică în ciclul zilnic) din cultul divin. Marea înţelepciune a lui Dumnezeu este cuprinsă în acesta slujbe dumnezeieşti; nu există nimic mai măreţ, mai desfătător, mai înţelept decât cultul sfintei noastre Biserici Ortodoxe.

Publicitate