Câteva dintre rugăciunile mele de taină 3

Când rostesc ecfonisul: Sus să avem inimile! Spun în taină: Înaltă-i cu Duhul Tău Cel Sfânt pe toţi cei ce stau înaintea Ta, Dumnezeule ale vieţii noastre şi depărtează de inimile noastre toate patimile trupeşti şi sufleteşti”.

După ecfonisul euharistic: Să mulţumim Domnului! (eucharistisomen) se citeşte rugăciunea Cu vrednicie şi cu dreptate este a-Ţi cântă Ţie…şi celelalte; când citesc în taină această rugăciune, după cuvintele: Căci Tu din nefiinţă la fiinţa ne-ai adus pe noi…adaug, pentru întărirea simţământului de recunoştinţă, cuvintele: “la o existenţă raţională şi cu un suflet nemuritor”; după cuvintele şi căzând noi, iarăşi ne-ai ridicat adaug: “ şi de o sută de ori pe zi îi ridici pe cei ce greşesc şi se căiesc”; după cuvintele până ce ne-ai suit la cer şi ne-ai dăruit Împărăţia Ta ce va să fie, adaug în taină: “Tu ne ridici de pe acum la ceruri prin împărtăşirea noastră cu făcătoarele de viaţă Tale Taine, fiindcă unde eşti Tu, acolo este cerul şi cerul cerurilor şi daruindu-Te pe Tine credincioşilor, dăruieşti împreună cu Tine şi Împărăţia Cerurilor, împărăţia ce va să vină, arvună ei fiind Preacuratul Tău Trup şi Sânge”.

Când citesc rugăciunea următoare care începe cu cuvintele: Cu aceste fericite Puteri şi noi…după cuvintele: Însuşi pe Sine S-a dat pentru viaţa lumii…adaug de la mine pentru întărirea sentimentului de recunoştinţă şi zdrobire cuvintele: “Şi mai vârtos dintre toţi pentru mine, păcătosul, că să mă izbăvesc de păcatul cel purtător-de-moarte şi să trăiesc în veci”.

 

 

 

Publicitate