Organizarea Sf Liturghii

 Măreția, sfințenia, puterea de-viață-făcătoare, extensiunea nemăsurată a înfricoșătoarei jertfe a lui Hristos ni se dezvăluie din însuși cuprinsul primei părți a Liturghiei a€“proscomidia -€“ în timpul căreia se pregătește materia tainei Euharistiei: pâinea și vinul, sau Mielul lui Dumnezeu -€“ Agnetul- care se înjunghie mereu pentru păcatele lumii întregi și ca jertfă de mulțumire pentru toți sfinții.

Aici, așezată de-a dreapta Agnetului, sub formă unei părticele triunghiulare scoasă dintr-o prescură stă Împărăteasa cerului și pământului, Preasfânta Fecioară Maria: Stătut-a Împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită și preainfrumusetata [Ps 44, 10]; preainfrumusetata de Duhul Sfânt; după Ea se așează, în ordinea cinurilor, tot sub forma unor astfel de părticele, sfinții lui Dumnezeu

1) Înainte-mergătorul;

2) prorocii din vechime: Moise și Aaron, Ilie și Elisei, David și Iesei, Daniil și ceilalți sfinți proroci; urmează

3) Sfinții Apostoli Petru și Pavel și ceilalți sfinți apostoli;

4) Sfinții Ierarhi ai lui Hristos: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Likiei, Mihail al Kievului, Petru, Alexie și Iona ai Moscovei, Nikita al Novgorodului, Leontie al Rostovului și alți sfinți; urmează:

5) Sfinții mucenici și mucenice;

6) Cuvioșii, bărbați și femei;

7) Sfinții doctori fără-de-arginți;

8)drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului; sfinții zilei și

9) Sfântul a cărui Liturghie se săvârșește.

Aceasta înseamnă că infricoșătoarea, universală și rascumparatoarea Jertfă va fi săvârșită și pentru ei, adică în semn de recunoștință față de Dumnezeu pentru ei ca unii răscumpărați încă de pe pământ, au atins desăvârșirea prin  jertfa pe cruce a lui Hristos și se bucură acum în Biserica cerească, triumfătoare; urmează apoi persoanele din Biserica pamanteasac, luptătoare: păstorii ei, ierahii, cinstita preoțime și întru Hristos diaconime și toți frații cei întru Hristos chemați să între în comuniune cu Domnul în sanurile lui Dumnezeu; apoi, întâiul fiu al Bisericii, Domnul cu Doamna și copiii Săi, și toți drept-măritorii creștini, sub forma unor părticele mici (miride); după cei vii urmează cei ce au murit întru credința și nădejdea învierii, a vieții de veci.

Aceasta înseamnă că infricoșătoarea și a toată-lumea răscumpărătoare Jertfă se aduce pentru toți, adică ca mijlocire și cerere a milostivirii pentru toți și pentru toate, vii și morți (parte bărbătească și parte femeiască).

Cât de mare este Jertfa lui Dumnezeu! Cât de nemăsurată și vastă! Pe câți nu i-a mântuit, câte păcate n-a șters, câte suflete nu le-a făcut vii, le-a înnoit, le-a sfințit, le-a întărit în lupta cu păcatul, cu ispitele, cu vrăjmașii cei trupești și netrupești! Câte suflete nu le-a îndumnezeit, le-a făcut cerești, le-a bine-înmiresmat, le-a făcut nestricăcioase, nemuritoare, le-a preamărit! Pentru câte mulțimi nenumărate de suflete ale oamenilor ce viețuiesc încă pe pământ sau au murit nu se aduce ea întru a face milostiv pe Domnul Dumnezeu,  întru mijlocirea pentru iertarea păcatelor sau pentru bună-sporirea, sănătatea și mântuirea lor! Ce extensiune imensă! Câtă iubire nemăsurată față de o mulțime infinită de oameni, vii și morți, revărsată răscumpărător, tămăduitoare luminătoare și îndumnezeitoare! Minunată Jertfă! Cu adevărat o Jertfă dumnezeiască! Cu ce vastă, atotcuprinzătoare iubire trebuie să o savarseasac preotul! Dar noi, preoții, suntem în general atât de lagati de cele trupești, leneși, păcătoși, necurați, împătimiți de cele pământești, stricăcioase. O, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și pe toate le plinesti, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, pentru a săvârși această atât de măreață taină, cu vrednicie, cu inimă curată, cu minte și cu duh înalt. a€“ Proscomidia este ca un sumar al Liturghiei, un synopsis [rezumat].

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s