Dacă…

Ce gând de bucurie şi viaţă inimii, când ni-i înfăţişăm pe toţi credincioşii ortodocşi adunaţi într-o singură împărăţie duhovnicesca a lui Dumnezeu, ca fii ai împărăţiei, ai singurei Biserici a lui Dumnezeu, un singur trup, un singur duh, o singură viţă cu o mulţime de mlădiţe şi în toţi împărăteşte  Dumnezeu în Iisus Hristos şi în toţi viază Duhul Sfânt, după cum s-a spus: Căci noi suntem templu al Dumnezeului Celui Viu, precum Dumnezeu a zis că “voi locui şi voi umbla întru voi şi voi fi vouă tată şi veţi fi Mie fii şi fiice” [2 Co 6, 16]. Sau: Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi [1 Co 3, 16]?

O, dacă Dumnezeu ar împărăţi întru toate, aşa cum ne rugăm: Vie Împărăţia Ta; o, dacă ar trăi toţi după voia Lui, lepădând voia proprie amăgitoare ce duce la pierzanie! Dacă s-ar strădui toţi să trăiască în dreptate şi în sfinţenie, aşa cum Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru! Dacă ar sălăşlui în toţi Duhul Sfânt, prin Care toţi ne-am născut din nou şi am primit pecetea Sa! Dacă în toţi ar trăi Hristos! Dacă s-ar coace toţi duhovniceşte pe ogorul lui Dumnezeu, ca o holdă duhovnicească bine coapte! Dacă pretutindeni ar împărăţi pacea, liniştea, credincioşia, iubirea, curăţia, înfrânarea şi toate virtuţile!

Ce privelişte încântătoare ar fi pe pământ! Cât de fericiţi, de mulţumiţi ar fi toţi! Trebuie să ne rugăm, cu osârdie pentru aceasta, mai cu seamă la Liturghie. Liturghia Bisericii Ortodoxe este minunată şi dumnezeiască prin atotcuprinzătoarea iubire pe care o revărsa asupra lumii întregi, a tuturor oamenilor şi cu deosebire asupra tuturor creştinilor ortodocşi. Şi cât de curat cu inima şi de înalt cu duhul trebuie să fie preotul care slujeşte Liturghia şi celelalte slujbe şi care îi aduce lui Dumnezeu asemenea rugăciuni obşteşti şi împreună-glăsuite pentru întreaga lume, pentru toţi oamenii, pentru vii şi pentru morţi şi care aduce jertfă de mulţumire Domnului pentru toţi sfinţii şi chiar pentru însăşi Preacurată Maică lui Dumnezeu!

El trebuie să fie mai presus de tot ce este pământesc, de toate patimile omeneşti şi mai presus de fricile demonilor. Trebuie să fie plin de dragoste înflăcărată, serafimică faţă de Dumnezeu şi faţă de lumea iubită de El, fiindcă aşa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul- Naascut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică [In 3, 16].

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s