Liturghia…

Liturgia este duh şi viaţă; gândul ei e ca toţi să fie una [In 17, 12] în Hristos; trebuie să-i porţi în inimă pe toţi, să te rogi sincer pentru toţi. Dumnezeu îl iubeşte nemăsurat pe om, ca şi chip al lui Dumnezeu; omul este un chip căzut al lui Dumnezeu restaurat prin golirea extremă pentru el Fiului lui Dumnezeu. Să dăm mulţumită Sfintei Treimi care ne-a mântuit pe noi! Omul se restaurează, se înnoieşte şi se mântuieşte neîncetat prin Preacuratul Trup şi Sânge al lui Hristos, se îndumnezeieşte. Liturghia este cea mai mare minune de bunătate, înţelepciune şi atotputernicie a Domnului Dumnezeu; o minune neîncetată: la săvârşirea ei trebuie să participăm întotdeauna cu bucurie şi cu frică, cu iubire faţă de Dumnezeu şi a unora faţă de alţii. Întotdeauna în timpul Liturghiei slujesc nevăzut Puterile cereşti.

Liturghia este o mărturie dumnezeiască neîncetată, puternic-grăitoare a milostivirii, răscumpărării, îndumnezeirii, a atotputerniciei dumnezeieşti a înţelepciunii, dreptăţii şi sfinţeniei Sale. Binecuvântarea dată prin mâinile sfinţilor slujitori este de semenea o mărturie neîncetată, a iubirii lui Hristos Dumnezeu faţă de noi păcătoşii, care covârşeşte toată mintea datorită căreia El a nimicit pe cruce blestemul legii ce apasă asupra noastră, facandu-Se blestem pentru noi [cf. Ga 3, 13] şi a mijlocit pentru noi toţi binecuvântarea Tatălui Său, pe care trebuie să o păzim ca pe lucrul cel mai de preţ. O, preoţilor, daţi cu sârguinţă şi cu dragoste oamenilor binecuvântarea Domnului, fiţi instrumenete credincioase ale Mântuitorului vostru!

Liturghia şi în general dumnezeieştile slujbe ale Bisericii noastre Ortodoxe, cele de fiecare zi şi cele din sărbători, dar mai cu seamă acestea din urmă, ne aseaza într-o legătură vie cu Capul Bisericii, Iisus Hristos Domnul şi cu Preacurata Stăpâna noastră, de-Dumnezeu-Născătoarea, cu Puterile cereşti nemateriale, îngerii şi toţi sfinţii, pe care neîncetat îi proslăvim, le aducem mulţumiri, îi rugăm să ne apere, să ne miluiască, să ne dea ajutor; Domnul a spus: Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului [Mt 28, 20]. Simţim prezenţa Stăpânului şi Dumnezeului nostru mai cu seamă în timpul dumnezeieştilor slujbe şi în primul rând la Liturghie, când ne unim cu El în chip fiintial în împărtăşirea Sfintelor Sale Taine. În timpul mişcării de rotaţie anuale a pământului, Domnul reface pentru noi în fiecare an acelaşi ciclu al existenţei Sale, ca şi cum S-ar naşte sub ochii noştri, S-ar tăia împrejur, ar fi întâmpinat în templu de Simeon, S-ar boteza, ar ieşi la propovăduire, ar face minuni, ar îndura pizmă şi vrăjmăşia cărturarilor, fariseilor şi căpeteniilor preoţilor, ar pătimi, ar muri pe cruce, ar fi îngropat, ar învia, S-ar înaltă la ceruri şi ar trimite Duhul Sfânt peste cei ce cred în El.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s