Roagă-te neîncetat cu convingerea că vei primi ceea ce ceri

Sfântul Tău Trup Doamne, să-mi fie mie  pâine  de viaţă veşnică iar scumpul Tău Sânge tănăduire de mulţimea păcatelor. Ce iubire gingaşă, minunată, sfântă, preaînţeleaptă, neapropiata, faţa de omenirea păcătoasă şi credincioasă în Biserica creştină ortodoxă!

Ce roade aduce împărtăşania: curăţire, sfinţire, înnoire, pace, bucurie, îndumnezeire, viaţa veşnică! De aceste bunătăţi fără seamăn nu se bucura schismaticii (răscolnicii) noştri. De aceste bunătăţi minunate s-a lipsit şi Lev Tolstoi, cel ce aduce injurii credinţei.

În ce anume constă marea iubire a lui Dumnezeu şi a sfinţilor Lui faţa de noi, păcătoşii? între altele, în aceea că Dumnezeu şi sfinţii Lui ne dau, neîntârziat, prin har, după rugăciunile şi cererile noastre bunătăţi duhovniceşti şi adeseori şi materiale, dacă ne sunt de  neapărată nevoie. De aceea, roagă-te neîncetat cu convingerea că vei primi ceea ce ceri.

Ce educaţie (pedagogie) dă Sfânta Biserică omenirii prin învăţătură, Tainele şi rânduielile ei? Una duhovnicească, nestricăcioasă, pentru veşnica şi fericita împreună – împărăţie a omului cu Dumnezeu şi cu sfinţii Săi în ceruri. Pentru aşa ceva însă oamenii trebuie mai întâi pregătiţi, luminaţi, curăţiţi, schimbaţi cu bună schimbare, înnoiti, învăţaţi nestricaciunea, viaţa fără vicii, blândeţea, smerenia, curăţia, ascultarea, curajul, răbdarea, înfrânarea, iubirea nefăţarnică, milostenia, nădejdea nezdruncinată, credinţa neşovăitoare, lipsa de avuţii, comuniunea bunurilor pământeşti, materiale şi duhovniceşti.

Potrivit rânduielilor Sfintei noastre Biserici, în fiecare zi, în fiecare săptămână, lună sau an în timpul săvârşirii dumnezeieştilor slujbe de zi, de dimineaţă, de seara, ne veselim împreună cu Maica Domnului, cu sfintele puteri cereşti şi cu toţi sfinţii: patriarhi, proroci, apostoli, ierarhi, cuvioşi, drepţi, proslăvindu-le viaţa lor dreaptă şi nevoinţele. Îi rugăm să fie rugători pentru noi, mijlocitori înaintea lui Dumnezeu şi prin rugăciunile lor, nădăjduim să ne învrednicim să dobândim împărăţia lui Dumnezeu pe care au dobândit-o ei şi cu deosebire harul, generozitatea şi iubirea de oameni a Unuia- Născut Fiul lui Dumnezeu, Care S-a adus jertfă pentru noi pentru greşelile noastre cele de voie şi fără de voie.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s