Rugăciunea către Sfântul Duh

Când începi să te rogi cu rugăciunea către Duhul Sfânt, nu uita că Duhul Sfânt a venit în lume prin Domnul nostru Iisus Hristos şi lucrează în lume cu deosebire în sfânta Sa Biserică săvârşind mântuirea noastră. Sfântul Duh săvârşeşte toate tainele, sfinţeşte, luminează, întăreşte, cheamă la rugăciune, umple sufletele de străpungere, stoarce lacrimi de pocăinţă, de mulţumire, de laudă, preface sufletele, mântuieşte, dă viaţă, duce de la moarte duhovnicească la viaţă, dăruieşte pace, libertatea duhului, harul înfierii făcând să ţâşnească din inimile drepţilor şi din străfundul sufletelor lor: Avva, părinte [Rm 8, 15]. Iată de ce începem rugăciunile noastre cu rugăciunea către Duhul Sfânt. Slavă ţie, Atotsfinte Duhule, izvorul vieţii noastre, împreună-lucrător cu Tatăl şi cu Cuvântul!

Sfântul Sinod şi toţi păstorii îi caluazesc pe credincioşi spre unirea cu Dumnezeu şi spre viaţa veşnică, restabilind chipul şi asemănarea lor cu Dumnezeu în raţiune şi cuvânt, şi inaltandu-i de la pământ la cer. Mari sunt menirea şi datoria păstorilor duhovniceşti! Să nu ne legăm de patimile vieţii, ci să paştem sufletele încredinţate nouă de Hristos! Să dea Dumnezeu ca toţi să-şi aducă mereu aminte de aceasta şi să lucreze acest lucru al lui Dumnezeu bine, cu râvnă, fără lenevie, neîncetat, cu înţelegere.

Ce bogăţie duhovnicească minunată se află în Biserică, bogăţia credinţei, speranţei şi iubirii, bogăţia bunătăţii, a milei, a intelpciunii lui Dumnezeu, bogăţia minunilor, a curăţirii de păcate, a sfinţirii, a luminării, a mângâierii, păcii, libertăţii duhovniceşti! O, dacă toţi credincioşii şi necredincioşii ar cunoaşte şi s-ar pătrunde de acest lucru, dacă şi-ar aduce aminte şi ar alerga cu osârdie la Biserică!

Sfânta Biserică este purtătoarea şi propagatoarea duhului lui Hristos, duh ceresc, duhul iubirii universale. Băgaţi de seamă ce duh animă, străbate ecteniile ei, cântările, actele sfinţitoare ale preoţilor. Păstorii sunt purtătorii duhului lui Hristos, duh ceresc, ai iubirii, smereniei, blândeţii, răbdării, sfinţeniei Lui. Înaltă şi vrednică de cinstire este chemarea păstorului: Pentru lucrarea lor să-i socotiţi pe ei vrednici de dragoste prisositoare [1 Tes;5, 13].

O singură Biserică – un trup suntem, cei mulţi [1 Co 10, 17] şi trebuie să trăim în iubire, iar pe cei ce se împotrivesc să-i aducem la Dumnezeu sau să-i mustrăm cu blândeţe. Vrăjmaşul cel neadormit caută mereu să smulgă din inimile noastre adevărata iubire, dar noi trebuie să i ne împotrivim din răsputeri şi să păstrăm nestins focul acestei iubiri, să fim tot mai aproape unii de alţii, uitând ocările, iertandu-ne unii altora greşelile. învăţa-ne Doamne, întăreşte-ne Doamne, ajută-ne Doamne! Neputincioşi suntem, săraci suntem! Faţă de săraci şi bogaţi fii dar deopotrivă blând, bun, compătimitor şi doritor de bine.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s