Cum ar trebui să fie arhiereul, preotul sau diaconul

Sfânta Biserică, ca o mama plină de o generoasă iubire poartă mereu în inima şi pe buzele sale toate mădularele ei; pentru fiecare dintre ele mijloceşte înaintea lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre ele suferă; pentru fiecare dintre ele îndură dureile facerii, dorind să-i vadă născuţi din nou, înnoiţi; se roagă şi suferă neîncetat pentru întreaga lume.

Cum ar trebui să fie arhiereul, preotul sau diaconul, aceşti purtători ai duhului Bisericii, vestitorii duhului ei, ai iubirii, grijii şi gândurilor sale? Trebuie să fie pătrunşi neîncetat de duhul iubirii, sfinţeniei, mântuirii! Trebuie să poarte cu ei şi să ofere întotdeauna din ei duhul Sfintei Biserici, duh ceresc, nu pământesc, duhul iubirii nefăţarnice, răbdătoare, îndelung-răbdătoare, atot-ocrotitoare, care poartă grijă de toţi, care suferă pentru toţi! Da, prin duhul sau, preotul trebuie să fie ca un înger al lui Dumnezeu, vestitorul voinţei, sfinţeniei, adevărului, dragostei, blândeţii, îndelung-răbdării Sale.

Publicitate