– Numai Dumnezeu este Domnul raţiunii

Deseori auzim din gura altora sau citim în cărţi scrise de alţii unele lucruri pe care Dumnezeu ni le-a împărtăşit şi nouă, pe care le-am păstrat în minte şi în inimă sau către care am năzuit. Altfel spus, ne descoper­im adesea altora unele dintre cele mai scumpe gânduri şi ne vine să credem că ne-au fost luate, că noi le-am gândit prima dată şi că ne aparţin numai nouă. Convingeri egoiste! Fiindcă Domnul raţiunii este Unul, Duhul Său este Unul, Care lucrează în toţi cei ce caută adevărul. Şi oare nu tot Unul e; Luminătorul nostru, „Care luminează pe tot omul care vine în lume” (Ioan 9)? Slavă Dumnezeului unic, slavă Celui ce ne iubeşte pe toţi şi ne împarte prisositor, darurile Sale duhovniceşti şi trupeşti! Slavă Celui ce nu caută faţa omului şi Care îşi deschide taina iubirii Sale, a atotputerniciei, a înţelepciunii, cea descoperită pruncilor (Luca 10, 21).

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Viaţa mea în Hristos)

Publicitate

– Roagă-te pentru mântuirea altora întocmai cum te rogi pentru a ta

Roagă-te pentru iertarea păcatelor altora aşa cum te rogi pentru ierta­rea propriilor tale greşeli atunci când, cu sufletul copleşit de durere şi apăsare, simţi în tine nevoia să te rogi lui Dumnezeu, cu zdrobire de inimă, cu sinceritate, cu lacrimi, cerându-i milostivire. Roagă-te pentru mântuirea altora întocmai cum te rogi pentru a ta. Dacă vei izbuti să faci aceasta şi îţi va intra în obişnuinţă, vei primi de la Domnul belşug de daruri duhovniceşti, da­rurile Duhului Sfânt, care iubeşte sufletele celor ce arată compătimire faţă de mântuirea altora, deoarece El însuşi, Duhul Sfânt, doreşte în tot chipul mân­tuirea noastră a tuturor, numai să o dorim şi noi să nu fim învârtoşaţi la ini­mă, „însuşi Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite” (Romani 8, 26).

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Viaţa mea în Hristos)