– Învaţă-ţi inima cum să se elibereze de amărăciuni

ist2_6845165-delivery-conceptAi vrea să atingi cele cu neputinţă de atins. De ce nu înţelegi oare că te împiedică amărăciunile care te macină şi îţi omoară sufletul şi nu poţi găsi mijloacele de a le înlătura lipsindu-te de ajutorul Domnului. învaţă-ţi inima cum să se elibereze de amărăciuni, cum să-şi găsească liniştea şi abia atunci, dacă vei simţi nevoia, cugetă la cele de neatins. „Dacă nu puteţi să faceţi nici cel mai mic lucru, de ce vă îngrijiţi de celelalte?” (Luca 12, 26).

(Sfântul Ioan de Kronstadt)

Publicitate

– Preoţii sunt primii care beneficiază de mila lui Dumnezeu

30343Să nu vă treacă prin minte că credinţa nu ne-ar aduce roade şi nouă, păstorilor, că îi slujim lui Dumnezeu cu făţărnicie. Nu! Noi suntem cei ce dobândim folos din milele lui Dumnezeu în primul rând şi mai mult decât toţi, şi ştim, din experienţă, ce înseamnă pentru noi Domnul, cu Tainele Sale, Preacurata Sa Maică şi sfinţii Săi. De pildă, atunci când ne împărtăşim cu de-viaţă-făcătoarele Taine ale Trupului şi Sângelui Domnului simţim ade­sea asupra noastră înşine puterea lor de viaţă făcătoare, cereştile daruri, de pace şi bucurie întru Duhul Sfânt.

Ştim că un împărat pământesc nu va fi în stare să-l înveselească cu o milostivitoare privire pe ultimul dintre supuşii săi, aşa cum ne bucură şi ne înveseleşte privirea binevestitoare a Stăpânului nostru ceresc şi dumnezeieştile Sale Taine. Am fi cum nu se poate mai nere­cunoscători faţă de Domnul nostru şi am vădi o inimă de piatră dacă n-am înălţa grai spre slava de-viaţă-dătătoarelor Taine înaintea celor care îl iubesc pe Dumnezeu, dacă nu am preamări minunile Sale, cele care se săvârşesc în inima noastră la fiecare dumnezeiască Liturghie!

Tot noi suntem aceia care simţim deseori asupra noastră nebiruita, nepătrunsa, dumnezeiasca putere a de-viaţă-făcătoarei Cruci a Domnului, cu care izgonim din inimă patimile, deznădejdea, meschinăria, spaima şi toate uneltirile diavoleşti. Ea este prie­tena şi binefăcătoarea noastră. Aceasta o spunem cu sinceritate, cunoscând tot adevărul şi toată puterea cuvintelor noastre.

(Sfântul Ioan de Kronstadt)

 

– Creştini doar cu numele, iar cu fapta păgâni

De nu veţi ţine aprins în inimă focul credinţei, putea-se-va stinge cu totul în tine credinţa; creştinismul ar putea să dispară din tine cu to­tul, cu toate Tainele (sacramentele) sale. Vrăjmaşul tocmai către aceasta se străduieşte, să ni se stingă în inimă flacăra credinţei, să dăm uitării adevăru­rile creştinismului. Aşa se explică de ce există creştini doar cu numele, iar cu fapta sunt păgâni sadea.

(Sfântul Ioan Kronstadt)